Vizyon & Misyon

VİZYON

Ulusal ve Uluslararası camiada Siber Güvenlik farkındalığını arttırarak, yenilikçi uygulamalarla etkin ve verimli siber güvenlik bilincinin oluşturulmasını sağlamak.

MİSYON

Ulusal ve uluslararası camiada takip edilen, bilinirliği yüksek, özgün konularda değer yaratan makalelerin ve konuların tartışıldığı Siber Güvenlik alanında lider ve öncü bir blog olabilmek.

DEĞERLER

Güvenilir, etik ve şeffaf, insana ve gizliliğe saygılı, yaratıcı ve yenilikçi, güven odaklı, sürekli gelişim ve değişimi destekleyen, fikir alışverişine ve sinerjik birlikte çalışmaya özen gösteren değerlere sahip olmak.