Basın Haberleri

16 Kasım 2019 Cyber Security Summit Sunumu

Site Adresi : https://www.youthall.com/event/cyber-security-summit-1/

24-25 Ekim 2019 Erranet Çalıştayı “Enerji Sistemlerinde Dijitalleşme ve Siber Güvenlik” Sunumu

Site Adresi : https://erranet.org/training/digitalization-2019/?tab=program

6 Nisan 2019 Dünya Enerji Konseyinde “Enerji Sektöründe Siber Savaşlar” Sunumu

30 Mart 2019 Dünya Enerji Konseyinde “Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Farkındalığı” Sunumu

19-26 Mart 2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Görünümü” Sunumu

9. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı – Enerji Dönüşümünde Eğilimler, Uluslararası Gelişmeler ve Türkiye Çalıştayı


Site Adresi : http://ipc.sabanciuniv.edu/event/enerji-donusumunde-egillimler-uluslararasi-gelismeler-ve-turkiye/
Site Adresi : https://www.linkedin.com/pulse/9-uluslararas%C4%B1-enerji-kongresi-ve-fuar%C4%B1-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%C3%BCnde-er%C3%A7in-msc-/

9. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı – IoT ve Enerji Güvenliği Paneli


Site Adresi : http://www.bthaber.com/kamu/nitelikli-siber-guvenlik-uzmanlari-yetistirilmesi-sart!/1/19308
Site Adresi : http://www.cybermagonline.com/isc-turkey-2016-sonuc-bildirgesi
Site Adresi : http://www.bilgiguvenligi.org.tr/wp-content/uploads/2016/11/ISCTurkey2016Sonuc%CC%A7Bildirgesi.pdf
Site Adresi : https://www.linkedin.com/pulse/9-uluslararası-bilgi-güvenliği-ve-kriptoloji-iot-özden-erçin-msc-/