her yeni süreç, savaşta savunulması gereken yeni bir cephe olarak karşınıza çıkacaktır. The new process that is not well managed in your Siber Güvenlik Stratejinizde iyi yönetilmeyen Cyber ​​Security strategy will appear as a new front that must be defended in war. Onları dinlerseniz, onları izlerseniz, güvenlik açıkları bir neon tabelasında parlayan bir ışık gibi belirecektir. People are always vulnerable. If you listen to them, İnsanlar her zaman zafiyetlidir. watch them, their vulnerabilities will appear like a shining light on a neon sign. Endüstriyel kontrol sistemlerinde siber güvenliği sağlamak istiyorsan, şirket ağı ve endüstriyel ağ arasında katmanlı mimariyi uygulamalısın ve birbirinden izole etmelisin. If you want to ensure cybersecurity in industrial control systems, you have to implement layered architecture between the corporate network and the industrial network and isolate it from each other. Şirketler güvenlik zincirindeki en zayıf halka olan personellerini eğitmedikçe, şirketlerin siber güvenlik için milyonlarca para harcamasına gerek yoktur. Unless companies train their staff, which is the weakest link in the security chain, companies don't need to spend millions on cybersecurity. Her başarılı kodlayıcının arkasında başarılı bir kod çözücü vardır. Behind every successful Coder there an even more successful De-coder to understand that code.
Yayınlanan tüm içerikler, etik hacker kurallarına uygun olarak siber güvenlik farkındalığınızı ve bilgi birikimizi arttırmak için sizlerle paylaşılmaktadır. Yayınlanan içerikleri kullanarak üçüncü şahıslara verilecek olan zararlarda sorumluluk kabul edilmemektedir.
+
error: Uyarı: İçerik korunmaktadır !!