Dijital ekonomilerin önemli bir kaynağı bilgi korunmalıdır. Siber güvenlik yönetişimi bir kuruluşun tüm düzeylerinde uygulanmalıdır. Ancak halen daha birçok firma Siber güvenlik yönetişiminin temel amacının ne olduğunu ve bir organizasyondaki mevcut yapılara nasıl entegre edilmesi gerektiğini anlamıyor. Siber güvenlik yönetişimi, kurumsal yönetişimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir şirketin tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılayarak belirlediği hedeflere ulaşmayı amaçlayan bir dizi faaliyet ve sorumluluk olarak özetlenebilir. Siber güvenlik yönetişimi aşağıdaki beş hedefe katkıda bulunmalıdır:

  1. Örgütsel hedefleri desteklemek için bilgi güvenliğinin iş stratejisi ile stratejik olarak hizalanması.
  2. Riskleri yönetmek ve azaltmak ve bilgi kaynakları üzerindeki olası etkileri kabul edilebilir bir seviyeye düşürmek için uygun önlemleri uygulayarak etkili risk yönetimi.
  3. Örgütsel hedefleri desteklemek için bilgi güvenliği yatırımlarını optimize ederek değerli bir şekilde müşteriye sunulması.
  4. Bilgi güvenliği ve altyapısını verimli ve etkin bir şekilde kullanarak kaynak yönetimi.
  5. Örgütsel hedeflere ulaşılmasını sağlamak için bilgi güvenliği yönetişim ölçümlerini ölçerek, izleyerek ve raporlayarak performansının ölçümü.

İyi siber güvenlik yönetişimini nasıl anlayabilirsiniz? Etkili siber güvenlik yönetişimi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Tüm şirket katılım sağlar: Korunacak varlıklar bilinir ve güvenlik seviyesi tanımlanır. Bilgi Güvenliği iş birimleri tarafından vazgeçilmez bir unsur olarak kabul edilir. Güvenlik önlemleri iş operasyonlarını destekler niteliktedir.
  • Sorumluluklar tanımlanır: Yönetim Kurulu ve yönetim, güvenlik programlarına karar verme sürecine dahil edilir. İş birimi yöneticileri, operasyonlarını, projelerini ve geliştirme stratejisini destekleyen güvenlik önlemlerini doğrular. Veri ve süreç sahipleri tanımlanır. Bilgi Güvenliği uzmanları programları tanımlanmış strateji ve politikalara göre uygular.
  • Koruma seviyesi risk iştahına bağlıdır: Bilgi Güvenliği riskleri değerlendirilir ve sistematik olarak azaltılır. Risk iştahı tanımlanır ve proaktif risk yönetimi, tüm şirket faaliyetleri, hem operasyonlar hem de değişim projeleri ile gerçekleştirilir. Bilgi Güvenliği denetimleri yönetilir ve risklerle ilişkilendirilir.
  • Güvenlik aktif olarak yönetilir: Güvenlik stratejisi, politikalar ve kurallar kuruluşun ihtiyaçlarına hizmet etmek için kurulmuştur. Korunacak varlıklar ve sorumluluklar tanımlanır. Yönetim, tekrar eden bir değerlendirme ve karar verme sürecine göre yeterli kaynakları tahsis eder. Sorumluluklar her düzeyde tanımlanır. Raporlama sistemi, karar verme sürecini destekler ve temel göstergelere dayanır. Olay yönetim sistem uygulanmaktadır. Çalışanlar eğitimli ve risklerin farkındadır. Güvenlik programı denetlenir ve şirketin ihtiyaçlarına göre ayarlanır.